Şehiriçi Havalı Korna Kullanmanın Cezası

Şehiriçi havalı korna kullanmanın cezası var mı sorusunun cevabını merak edenler var. Bu konu ile ilgili yürürlükte olan maddeleri sizlere özetleyeceğiz.

Şehirçinde ve Şehirdışında Havalı Korna Kullanım Esasları

Havalı korna kullanımı şehir içinde tüm taşıtlar için yasaklanmıştır. Ancak uzun yollarda sadece ağır vasıtaların kullanması ile ilgili bir yasak veya ceza söz konusu değildir.

Ağır vasıta sürücüleri, araçlarını şehir içinde kullandıklarında ne yapacaklar? O zaman çift korna kullanma gereksinimi doğacaktır.

Taksilerde Havalı Korna

Taksilerin de diğer araçlar gibi havalı kornayı şehir içi ya da şehir dışında kullanmaları yasaktır. Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Esasına Dair Yönetmelik’te havalı korna ile ilgili açıklamaya yer verilmiş olup, yönetmeliğe uyulmaması durumda da ceza uygulaması ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Yönetmeliğin içerisinde yer alan ‘Duraklarda ve Araçlarda Uyulacak Kurallar’ alt başlığının 17. maddesinde konu ile ilgili açıklamaya rastlamaktayız.

17.maddenin B bendi olan ‘Araçlarla İlgili Uyulacak Kurallar Aşıya Açıklanmıştır’ ibaresi ile alt maddelerini sıralar. Bu maddelerin 7. sırasında yer alan yönetmelik şu şekildedir.

“Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.”

Aynı yönetmeliğin D bendinde ise suçlardan bahsedilir. ‘Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirlendiği gibidir’ şeklindeki başlığın altında maddelere yer veriri. Bu maddelerin 17.si havalı korna ile ilgilidir ve ifadesi şu şekildedir.

“Teyp ve Radyo çalmak, Havalı Korna kullanmak( çalmak) vb.

Ceza: ilk seferinde I.tip  ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında II.tip  ceza uygulanabilir.”

Otobüslerde Havalı Korna

Otobüslerde de taksilerde olduğu gibi havalı korna kullanım yasağı vardır. İlgili yönetmelik “Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliği” olup, EK-1 bendinin M grubunda yer alan Karoseri başlığında havalı korna hakkındaki açıklamalarına yer vermektedir.

M gurubunun 10. bölümünde korna başlığı ile birlikte şu açıklama bulunmaktadır. “Otobüste elektrikle çalışan korna bulunacaktır. Havalı korna bulunmayacaktır.”

3 Yorumlar

  1. deniz kaynar
  2. deniz kaynar
  3. Mustafa

Yorum Yapın